Hoşgeldin, Ziyaretçi
Sitemizden yararlanabilmek için Kayıt olmalısınız.

Kullanıcı Adınız:
  

Şifreniz:
  

Forumda Ara

(Gelişmiş Arama)

Forum İstatistikleri
» Toplam Üyeler: 6,775
» Son Üye: Raskoln
» Toplam Konular: 12,347
» Toplam Yorumlar: 27,543

Detaylı İstatistikler

Kimler Çevrimiçi
Toplam: 4 kullanıcı aktif
» 0 Kayıtlı
» 4 Ziyaretçi

Son Aktiviteler
Lost Frequencies feat. Ja...
Forum: Video - Animasyon
Son Yorum: raster
07-06-2016, 15:26
» Yorumlar: 0
» Okunma: 49
Pa amb Oli i Sal
Forum: Video - Animasyon
Son Yorum: raster
05-06-2016, 20:27
» Yorumlar: 0
» Okunma: 45
Miraç
Forum: Önemli Günler ve Olaylar
Son Yorum: raster
04-05-2016, 00:23
» Yorumlar: 1
» Okunma: 67
resimlerle pokemon
Forum: Komik Resimler
Son Yorum: BAMBAMBAMPAT
12-12-2015, 14:13
» Yorumlar: 0
» Okunma: 514
POKEMON
Forum: Oyun
Son Yorum: BAMBAMBAMPAT
12-12-2015, 14:12
» Yorumlar: 0
» Okunma: 174
Outlook - Server returned...
Forum: Bilgisayar
Son Yorum: raster
03-12-2015, 11:51
» Yorumlar: 0
» Okunma: 247
Gilaburu
Forum: Botanik
Son Yorum: SeyNuaL
01-12-2015, 03:03
» Yorumlar: 1
» Okunma: 216
Vga kablo şemasi varmi lg...
Forum: Donanım
Son Yorum: raster
12-11-2015, 00:25
» Yorumlar: 1
» Okunma: 344
Atari FAQ
Forum: Bilgisayar
Son Yorum: raster
04-11-2015, 03:25
» Yorumlar: 20
» Okunma: 858
Avarızhane defterleri
Forum: Tarih
Son Yorum: raster
02-11-2015, 01:47
» Yorumlar: 0
» Okunma: 175

 
  Dikişsiz elbise?
Yazar: akasya 1 - 08-11-2009, 15:07 - Forum: Güzel ve özlü sözler - Yorum Yok


Ey altın sırmalarla süslü elbiseler giymeye, kemer

takmaya alışmış kişi.

Sonunda sana da dikişsiz elbiseyi giydirecekler.

Mevlana


Bu konuyu yazdır

  Şüyuu vukuundan beter - Atasözü
Yazar: raster - 08-11-2009, 14:59 - Forum: Atasözleri ve Deyimler - Yorum Yok

Şüyuu vukuundan beter

Bir şeyin dedikodusunun yapılması, onun gerçekleşmesinden daha kötüdür

Bu konuyu yazdır

  İzale-i Şüyu - İzele-i Şüyû
Yazar: raster - 08-11-2009, 14:52 - Forum: Mini Sözlük - Yorum Yok

Kelime Anlamları

İzale : Ar. a. (iza:le) esk. Yok etme, giderme. (TDK)
Şüyu : Ar. a. (şüyuSmile esk. Herkesçe duyulma, yayılma. (TDK)


İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi Şerhi)

a) Tanım ve Açıklama

Paylı veya elbirliği mülkiyeti şeklinde tescilli taşınmazlarda ortaklığın giderilmesi amacıyla açılan davalara izale-i şuyu davası denir. İzale-i şuyu amacıyla açılmış bu davalar Medeni Kanunun 1010. Maddesinde belirtilen çekişmeli hakların korunması ve icrai iddia kapsamında resmi kararlar niteliğinde değerlendirilerek beyanlar sütununa şerh edilir.

Ortaklığın giderilmesi davalarında satışa başlanması halinde İcra ve İflas Kanununun 150/c maddesine istinaden, bu hususta mahkeme veya satış memurluğunca talep edilmesi halinde şerh edilebilir.

Bu şerh ihtiyati tedbir mahiyetinde olmayıp taşınmazın devir ve temlikini veya üzerinde hak tesisini engellemez.

b) Tapuya Şerhi Örneği

Örnek: ..... Mahkemesinin .......esas sayılı dosyasında ortaklığın giderilmesi davası açılmıştır. Tarih-Yevmiye.

Bu konuyu yazdır

  Oku - yorum
Yazar: akasya 1 - 08-11-2009, 02:36 - Forum: Serbest Kürsü - Yorum Yok

Perşembe, 08 Mart 2007 [INDENT]can_tekin.jpg
Orta çağ avrupasında Paris tıp fakültesi dünyanın en küçük kütüphanesine sahipti çünkü bu kütüphanenin tek bir kitabı vardı ki oda bir müslümana aitti .Kitap öylesine değerliydiki Hıristiyan krallarının en mutaassıplarından sayılan XI ludwing bile ,olması muhtemel sıhhi vakalarda özel doktorlarının ancak tek nüshası mevcut bunan bu kitaba başvurabilmeleri için 100 altın taler ve 12 gümüş mark yatırarak kira üzerinde kira hakkı tesis etmişti .Söz konusu kitap yunanlıların ilk devirlerinden miladi 925 e kadar tıp alanında mevcut bütün bilgileri kapsıyordu(Dr.Sigrid Hunke Age .s. 162).
İbni Nedimin el-Fihrist adlı eseri yayınlandığı miladi 1000 yılında ise Bağdat kütüphanelerinin ve içlerindeki kitapların sayısı bilinmezken ,aynı dönemde Kurtubada Halife II.El Hakemin himayesinde kenarlarına şerh,haşiye ve notlar düşülmüş yarım milyon ciltlik bir kütüphane tesis edilmişti .el-Hakem İskenderiye,Şam ve Bağdattan toplayıp bir araya getirdiği bu kütüphanenin sadece kitap adlarına göre düzenlenmiş katalogu 44 cilt tutmaktaydı.
(Prof.Dr.Philip Hitti,Age.111,840.)
Kahirede ise yüzlerce kütüphane memurunun dikkat ve özenle koruduğu iki halifenin yan yana kurup genişlettikleri kütüphanelerde 2 milyon yüzbin cilt tutarında eser bulunuyordu ki bu ,ünlü eski İskenderiye kütüphanesinde bulunan kitap mevcudunun tam yirmi mislini karşılamaktadır. (Dr.Sigrid Hunke Age .s. 162).
Bir kayda göre batılı tarihçiler 9 ila 12 yüzyıllar arasında Avrupa da okuma yazma bilmeyenlerin toplam nüfusun %95 ini teşkil ettiklerini tespit eder.Aynı dönemi kastederek Hollandalı oryantalist Dozy,İspanyada Müslüman toplumun hemen hemen tamamının okuma yazma bildiğini itiraf etmekten çekinmez.Her sınıf halk için parasız okul sisteminin bulunduğu İspanyada Halife el-Hakem ,Kurtubadaki 80 resmi okula ek olarak 965 yılında yoksul çocuklar için 27 okul daha inşa etmişti.Kahirede ise eğitim ve öğretim şehir sınırlarını aşıp desteğinde gezici öğretmenler vasıtasıyla bedevilere kadar uzanıyordu.İbn Havkalın verdiği bilgilere bakılırsa Palermoda 300 halk okulu öğretmeni halkın eğitim ve öğretim işinde görevli kılınmışlardı ki yüksek düzeyde eğitim yapan medreseler bu hesabın dışındadır.(Philip Hitti Age .3.893-965,Hunke Age.s.282)
Bu rakamlar bilgi ve kitap üretiminin endüstriyel bir sektöre dönüştüğü çağımızda bile şaşırtıcıdır.Roger Garaudy,çok daha şaşırtıcı rakamlar verip Beytü”l –Hikme de bir milyon kitabın toplandığını kaydeder.M.891 yılında Bağdat ta herkese açık 100 ün üstünde halk kütühanesi vardı .Hatta bu dönemde (develerle) ülkede 7 adet gezici kütüphane bulunmaktadır.10. yüzyıla gelindiğinde Necef şehrinde kayda alınan kitap sayısı 40 bin adetti .Merage rasathanesinin yöneticisi Nasiruddin et-Tusi nin 400 bin eserlik kollesiyonu dillere destan olmuştu.
Aynı yüzyılda Endülüs Halifesi el-Hakim 400 bin kitaplık kütüphanesiyle övünüyordu .Halbuki Fransa Kralı Charles le Sage ,aynı tarihten dört asır sonra kütüphanesinde sadece 900 kitap toplayabilmişti.
Ancak hiç kimse kitap konusunda Kahire halifesi el-Aziz ile boy ölçüşebilecek durumda değildi ;çünkü onun kataloglara girmiş kitap sayısı 1 milyon 600 bin adetti ve bunlardan 6 bini matematik,18 bini de felsefe ile ilgiliydi.(R.Garudy , İslamın Vaatettikleri)
Harun Reşidin veziri Yahya İbni Fadıl Bermeki 794 yılında Bağdat ta ilk kağıt fabrikasını kurar.Bu olay Şam ve Trablusta kurulan kağıt fabrikalarıyla Suriyeden başlayarak Filistin ve Mısır üzerinden Batıya doğru Tunus,Fas ve İspanya ya ulaşır.Avrupa kağıdı ve kağıdın yeni teknik yöntemlerle üretimini işte bu yollarla İspanya ve Sicilya Müslümanlarından öğrenmiş-lerdir.Kağıt Avrupaya girinceye kadar çoğu zaman papirüs üzerinde yazılan kitapları silerek baştan yazıyorlardı.Oysa aynı dönemde tarihçi Yakut ,İspanyadaki Şatiba şehrini kağıt yapım ve üretim merkezi olarak göstermektedir.(Hitti Age .3 896, Hunke Age s.46-47)
Halife Memun 830 yılında Bizansı ağır bir yenilgiye uğratıp rum topraklarına girdiği zaman,ellerindeki hikmet ve ilimlerle ilgili kitapları kendisine teslim etmelerini istedi ,hatta yabancı devlet adamları eğer kendisine hediye göndere-ceklerse,bunun kitap olmasını arzu ettiğini onlara iletiyordu.Halife Harun er-Reşit (786-809) in Ankarayı ele geçirirken ve Halife el-Me mun (814-833) un Bizans imparatoru Michel III e karşı zafer kazanırken,savaş tazminatı olarak eski el yazması kitapları istemeleri beklide tarihte ilk örnektir. (Muhammed el-Behiy Age .s. 177;Goldziher Age s. 104 vd.)
Batıdaki düşünce ve bilim hayatının Müslümanlara çok şey borçlu olduğunu özellikle vurgulamalıyız. Bu bir yandan batının ben-merkezli ,sömürgeci ve inkarcı çehresinin açığa vurması ,öte yandan İslam dünyasının kendi geçmişine karşı duyduğu güvensizliği yenmesi bakımından gereklidir.Batı İslamdan devraldığı ilmi ve kültürel mirası yok saydıkça Müslüman dünyasındaki aydınlar ve bilim adamları batıya daha çok hayranlık duymakta ,bu arada kendi kimliklerini reddetmektedirler.
[/INDENT]

Bu konuyu yazdır

  Yahuda İncili - Yehuda İncili
Yazar: raster - 08-11-2009, 01:49 - Forum: İlginç Bilgiler - Yorum Yok

Yahuda İncili 2006'da tekrar ulaşılan 220-340 yılları arasında yazılmış Yahuda'nın bakış açısıyla İsa'nın başından geçenleri anlatmaktadır.

National Geographic Society tarafından uzun süren bir araştırmanın sonucunda ortaya çıkan Yahuda'nın Müjdesi kitabından sadece belli bir bölümü hala okunabilir durumdadır. Bir çok sayfası kaybolmuş, yok olmuş ve halen tarihi eser kaçakçıları tarafından yüksek fiyatlarda satıldığı tahmin edilmektedir. Kitabın büyük bir çoğunluğunun ortaya çıkmasıyla da sayfaların fiyatlarının şu an astronomik rakamlarda olması tahminidir. Gnostik gruplar tarafından tek sayfasına bir milyon dolar verileceği gri-market'lerde duyurulmuş (Nisan başları 2006), ama bu bilgi gruplar tarafından bir süre sonra yalanlanmıştır (13 Nisan 2006).

Mısır'da bir mağara mezarı'nda, mezarda yatan kişinin başucunda bulunan taştan bir kutunun içinde bulunan kitaplar arasında çıkan Yahuda'nın Müjdesi; önce mezar hırsızlarından, tarihi eser kaçakçılarına, ardından İsviçre'de en son 1983 yılında 3 Milyon dolara satılmaya çalışılmıştır.

Satılmasında sorun çıkınca bir bankanın emanet kasasına kapatılan eski papirüs kâğıtları zamanla yokolmaya yüz tutmuş, şu an da büyük bir çoğunluğu silinmiştir. Orijinalinde 62 sayfa olduğu sanılan eserin 1999 yılında sadece 26 sayfası ve bu sayfaların sadece belli bir kısmı kalmıştır.

Radiocarbon tarihlendirmesine göre 220 - 340 yılları arasında yazılmış olduğu belirlenen eser, okuyan her grup tarafından şu ana kadar değişik bir şekilde yorumlanmıştır. Gökbilim'de yıldızların oluşumunu neredeyse kusursuz anlatılmasının yanı sıra, mevcut Hristiyanlık öğretilerinin karşısında radikal sunumlar içermektedir. İslam dini ile oldukça fazla uyum olması da, bu eseri dünya'nın dört bir yanında gündeme taşımıştır.


.jpg   Yahuda incilinden bir sayfa.jpg (Dosya Boyutu: 103.78 KB / İndirme Sayısı: 1)

Bu konuyu yazdır

  3 önemli mesaj
Yazar: akasya 1 - 07-11-2009, 23:33 - Forum: Serbest Kürsü - Yorum Yok

MESAJ 1-

Cevrenizde tekerlekli sandalye
ihtiyaci olan ve temin etme şansı bulunmayan kisiler var ise LUTFEN
ACILEN BILDIRIN! Altunizade Kulubu temin edip kendilerine
ucretsiz olarak verecektir. .
Erol AYVACIKLI
NGM Uluslararasi Tas.Tic.Ltd. Sti .
Kosuyolu-Istanbul
Tel: 0216 326 41 66
Fax: 0216 326 33 53
Web Site : Ana Sayfa İstanbul Altunizade Rotaract Kulübü

MESAJ 2-

Turkan SABANCI adına yaptırılmış tam donanimli bir okul var, gormeyen cocuklar icin.
Hatta aralarinda zeka yonunden kusurlu ama egitilebilir ancak gormeyen cok sayida cocuk da var. Istenirse, yatili bolumu de var.
Ama ogrenci sayisi kapasitesinin altindaymis. ..
Yer: Uskudar
Tel: 0-216-310 49 12
Mudur: Feyzullah GULER
Web Site: http://www.sabancigormeengelliler.org/tr


MESAJ 3 -
Veysel VARDAL Gorme Engelliler Ilkogretim Okulu.
Yer: Sariyer
Tel: 0-212-201 12 92
Mudur: Muzaffer TEN
Web Site: VEYSEL VARDAL GÖRME ENGELLİLER İLKÖĞRETİM OKULU

Bu okullar ogrenci azligindan kapanma tehlikesi icinde.
Oysa kimbilir, bu imkanlara muhtac kac cocugumuz var cevremizde.
Bize dusen gorev, bu cocuklarimizi bulup bu imkani onlara ulastirmak.

Bu konuyu yazdır

  Qb64
Yazar: raster - 07-11-2009, 22:55 - Forum: Programcılık - Yorum Yok

QB64 Windows, Linux ve MAC-OS için çıkan yeni Qbasic düzenleyicisidir. MP3, wav ve midi oynatıcısı,TCP-IP protokolü için özel deyimler eklenmiştir.

Site Adresi : QB64 Homepage
Wiki Adresi : QB64 Wiki

QB64 V.0841 Download

Download : http://www.ikiyabanci.com/dosyalar/qb64v0841-win.zip

QB64 V0.841 için TCP/IP Yaması

Download : http://www.ikiyabanci.com/dosyalar/qb64v...patch2.zip

Bu konuyu yazdır

  Qbasic Programlama - Basic Programlama -Qbasic - Quick Basic Download
Yazar: raster - 07-11-2009, 22:40 - Forum: Programcılık - Yorum Yok


.jpg   Quick basic - Qbasic - QB64.jpg (Dosya Boyutu: 52.21 KB / İndirme Sayısı: 0)

QBASIC, Microsoft şirketi tarafından geliştirilmiş, Microsoft QuickBASIC isimli yazılımlama dilinin belli özellikleri (örneğin derleyicisi) çıkartılarak sadeleştirilmiş halidir. MS-DOS işletim sisteminin belli sürümlerinin parçası olarak sunulmuştur. Adından da anlaşılacağı üzere yapısal bir BASIC türevidir.

QuickBASIC, QBASIC veya QB kısaltılmış olarak kullanılır.

QBasic önceleri kullanılan MS-Basic, GWBasic ve BASICA gibi eski BASIC derleyicilerinin geliştirilmiş halidir. Ayrıca, eski BASIC derleyicilerinden farklı olarak bir düzenleyicidir. Dil yapısında ufak değişiklikler olduğu gibi farklı olarak güçlü bir editörü de vardır. QBasic güçlü yapısal veya sistem programcılığı dili olarak değil yazımı ve kullanımı basit ve kolay yazılımlama ve değişken notasyonları ile kulanıcıyı yormadan ufak bilimsel hesap ve muhasebe gibi uygulamalarda kolayca sonuca götürmeyi sağlar.

Qbasic Sürümleri

1. QBasic 1.1
2. QBasic 4.5
3. QBasic 7.1
4. QB64

Qbasic 1.1 çıktığı zaman programcı sayısı artmıştır. Qbasic 4.5'i, Qbasic 1.1'den ayıran en önemli özellik yazılan programları çalıştırılabilir uygulamaya (EXE uzantılı) çevirme imkanı tanınmıştır. Qbasic 7.1 çıktığında gelimiş yazılımlar yazma imkanı çoğalmıştır. Son yıllarda QB64 çıkmıştır ve sürekli güncellenmektedir.

QBASIC'e Giriş

Qbasic çıktığında hemen yayılma imkanı tanımıştır. Çünkü öğrenilmesi basit ve daha eski BASIC derleyicilerinde olmayan tamsayfa editörü vardır. Eski BASIC sürümleri ile uğraşanlar, yazacakları programı kağıt üzerinde tasarlayıp bilgisayara geçirip çalıştırır ve o programda hata varsa hataları ayıklarlardı.

Örnek bir Qbasic programı:

'Belirtilen İki Sayıyı Toplar
CLS
INPUT "Birinci Sayıyı Giriniz:";A%
INPUT "İkinci Sayıyı Giriniz:";B%
PRINT A% + B%
END

Programda ' işareti, açıklama satırlarının yazılmasını sağlar. Bu satırlar, bilgi vermek içindir ve programa hiçbir etkisi yoktur. MS-DOS'taki gibi "CLS" deyimiyle ekrandaki yazıları siler, "INPUT" deyimiyle değişkenlerin (A% ve B%) bilgi girişini sağlar ve "PRINT" deyimiyle değişkenlerin toplamını ekranda görüntüler (A% + B%)

Sonsuz döngüye girmeyi sağlayan bir Qbasic programı:

CLS
DO
PRINT "DENEME"
LOOP

Qbasic'te Grafik

Qbasic; VGA, EGA, CGA, MCGA, Olivetti, Hercules ve AT&T görüntü formatlarını lemektedir.QuickBASIC 4.5 Download

.zip   QB45.zip (Dosya Boyutu: 869.4 KB / İndirme Sayısı: 0)

Qbasic 1.1 Download
MsDOS 6.22 ile gelen versiyon

.zip   QBasic-1.1.zip (Dosya Boyutu: 286.84 KB / İndirme Sayısı: 0)

Windows 98 Başlangıç Disketi İmaj oluştur

.zip   boot98sc.zip (Dosya Boyutu: 847.66 KB / İndirme Sayısı: 0)

Bu konuyu yazdır

  Su Örümceği
Yazar: raster - 07-11-2009, 16:06 - Forum: Hayvanlar Alemi - Yorum Yok

Su örümceği (Argyroneta aquatica), Cybaeidae familyasından bir örümcek türü. Karada yaşayıp suda avlanır. Suyun derinliklerine, ördüğü çok sıkı ve su geçirmeyen keseciğini su yüzeyinden getirdiği hava ile doldurarak, bir tür dalgıç çanı yapar. Keseciğin açık ağzı altta bulunup, örümceğin içeri girip çıkmasını dolayısıyla havadaki ve sudaki hayatını sürdürmesini sağlar. Suda yüzerken, solunum deliklerini kapakçıklarla kapatır. Rahatça 5-10 dakika su içinde kalabilir. Kışları, su altında kımıldamadan baharı bekleyerek geçirir.


.jpg   Su Örümceði.JPG (Dosya Boyutu: 114.92 KB / İndirme Sayısı: 0)

Bu konuyu yazdır

  Denizli Horozu
Yazar: akasya 1 - 07-11-2009, 01:22 - Forum: Hayvanlar Alemi - Yorum Yok

DENİZLİ HOROZU


"Her horoz kendi kümesinde öter
Denizli Horozu ise her yerde öter "

Denizli'nin sembolü olan "Denizli Horozu", renk ve vücut yapısı itibariyle ahenkli uzun ve güzel ötüşleriyle, ilimize en uzak yörelere kadar isim yapmış yerli bir ırkımızdır. Bazılarına göre Osmanlı İmparatorluğu zamanında Arnavutluk'tan İstanbul'a getirilen uzun ötüşlü Berat Horozlarının Denizli'ye getirilmesi ve Denizli'deki yerli tavuklarla melezleşmesinden oluştuğu üretildiği söylenmekte ise de bu doğru değildir. Zira renk ve vücut yapısı bakımından aralarında hiç bir benzerlik yoktur. Denizli Horozu bu bölgedeki insanların eskiden beri uzun ötüşlü horozlara gösterdikleri özen sonucu kendiliğinden oluşmuş bir ırktır.

Denizli Horozunun gözleri siyah ve sürmelidir. Bacakları koyu gri veya mor, ibik balta ibik şeklinde, kulakçık kırmızı veya kırmızı üzerinde beyaz benekli genel renk, siyah kirli beyaz ortaklaşa karışım halindedir. Bazen kanat tüyleri üzerinde kahverengi renkler bulunur. Al horozlarda ise siyah-kırmızı ortaklaşa karışım halindedir. Canlı ağırlık ortalama 3-3.5 kg. civarındadır.

Denizli Horozları renklerine, vücut yapılarına ve ibik şekillerine göre 3'e ayrılır.

Renklerine göre Demirkır, Pamukkır, Kınalı, Al, Siyah ve Kürklü olmak üzere 6 tipe ayrılırlar.

Vücut yapılarına göre Yüksek boyun, Sülün, ve Küpeli olmak üzere 3 tipi vardır.

İbik şekillerine göre ise Geniş İbik ve Dar İbik olmak üzere 2 tipi vardır.

Denizli Horozunun sesi, tonuna ve netliğine göre de sınıflandırılır.
Ses tonuna göre ince, davudi, kalın ses olmak üzere 3'e ayrılır. Davudi ses, ince sesle kalın ses arasında ve kalın sese yaklaşan tek bir sestir.
Niteliğine göre net ses, hüzünlü ses, cırtlak ses, dalgalı ses (alaycı ses) olmak üzere 4'e ayrılır.

Denizli Horozları'nın ötüşleri bütün kabiliyetin ortaya konulmasıyla yapılır. Ötüşleri, ötüş anındaki vücut pozisyonuna göre Aslan Ötüş, Kurt Ötüşü, Yiğit Ötüşü, Pus Ötüşü olmak üzere 4'e ayrılır.


İyi bir Denizli Horozu'nda görünüş canlı bacaklar, boyun uzun ve kuvvetli göğüs, geniş ve derin kuyruk, dik başa doğru meyilli olmalıdır. Tavukta da aynı özellikler aranır. Denizli Horozları'nın birinci yılda ötüş uzunlukları 20-25 sn. olmaktadır.

Tarım İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Denizli ırkı üretim birimince yetiştirilen Denizli Horozları genel olarak 100 başlık bir sürü halinde elde tutulmaktadır. Damızlık horozlar seçildikten sonra kalanlar Mart, Nisan ayından itibaren yurdun çeşitli yerlerinden gelen taleplere göre satılmakta, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında, ilde civciv satışı yapılmaktadır.


.gif   denizli_horozu_16.gif (Dosya Boyutu: 88.59 KB / İndirme Sayısı: 0)

.jpg   Denizli Horozu 1.jpg (Dosya Boyutu: 133.48 KB / İndirme Sayısı: 1)

.jpg   Denizli Horozu 3.jpg (Dosya Boyutu: 101.16 KB / İndirme Sayısı: 0)

İçerik Kaynağı Kültür Bakanlığı: Belge Göster
Resimler : Pammukale.gov.tr, Tagem.gov.tr

Bu konuyu yazdır